Tanrılar gibi olacaksınız: Eski Ahit Üzerine Radikal Bir Yorum

Musevi kökenli psikanalist Erich Fromm’un tanrı, insan, tarih ve günah gibi kavramları eski ahit üzerinden derinlemesine yorumladığı kitabı.

Tanrı kavramının kökenine inerek bunun insanlık açısından önemini şu şekilde dile getiriyor: “insanoğlu için en yüce değer ve en yüce amacı temsil eden BİR TEK şey mevcuttur. Bu amaç, insanoğlunun insani yetenekleri olan sevgi ve mantığın sonuna kadar geliştirilmesi neticesinde dünyada birliğin sağlanmasıdır.”

Sonuç bölümünde yazar felsefi olarak daha üst tanrı kavramınından şöyle bahsediyor: “Bu nedenle Yahudi dini en son mantıksal adımı atamamış, Tanrı yı bir tarafa bırakarak, insanın bu dünyada yalnız, arkadaşları ve doğayla birlik sağladığı takdirde kendini rahat hissedebilecek bir varlık olduğu konusunda bir kavram geliştirememiştir”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *