Sarmal/Spiral Sembolüne yüklenen/saklanan/belirtilen anlamlar

Evolution and holistic growth – Evrim ve bütünsel(doğanın bütünlüğü inancı) büyüme/gelişme
Letting go, surrender, release – Serbest bırakmak/Gitmesine izin vermek, teslim olmak, Salmak
Awareness of the one within the context of the whole – tüm içindeki tekin bilincine varmak
Connectivity and union with deific and cosmic energies – ilahi ve kozmik enerjilere bağlılık ve bütün
Revolutions of time, stars, planets and the way of natural progress – Zaman, yıldızlar, gezegenler ve doğal gelişimin/ilerlemenin döngüsü

Key Words – Anahtar Kelimeler
Balance – Denge
Progress – İlerleme
Direction – Yön
Initiation – Başlama
Centering – Merkezleme
Expansion – Yayılma
Awareness – Bilinçlilik
Connection – Bağlantı
Journeying – Yolculuk
Development – Gelişim

İnsanın bilinçdışı ile 3 bağı

Kendi hayatının gerçeklerinden uzak olan insanın bu 3 şey ile olan ilişkiside problemli olur

1. Nefes : düzensiz nefes alır, çok hızlı veya yavaş nefes alır veya nefes almaz burnundan solur.

2. Su : suyun kendisi yerine alkol, kahve, soda vs. daha çok tüketir. Az yıkanır.

3. Yemek : yemekten zevk almaz, yaşamak için yer, düzensiz ve eksik beslenir.

kendi hayatının gerçeklerini bilinçli bir şekilde farkedip/kabullenip, kendini tanıdıkça  nefesin daha kontrollü ve sakin olacak, sıvı ihtiyacını temiz su ile karşılayacak, daha sık yıkanacak ve zamanla damak zevki daha da gelişmiş bir insan olacaksın.