Moby Dick Notlar I

Moby Dick 41. bölümde Roma imparatoru Julian’dan bahseder : “Cluny sarayının temellerine, eski Roma hamamlarına ininiz. Orada yüce insanlığın kökünü bulacaksınız. Evet sürgün prensler, siz onun soyundan geliyorsunuz; ve ancak asık yüzlü atanız bilir bu eski devlet sırlarını.”

Hristiyanlığı reddetmesi ve Neoplatonic Hellenism’i desteklemesi yüzünden kilise tarafından Julian the Apostate olarak anılmıştır. Teürji  (Antik Çağ’da “teurgia” tanrısal varlıklarla temas kurmaya ve onlardan yardım almaya yaraması beklenen ritüeller ve uygulamaları belirten bir terim olarak kullanılır) eğitimi almıştır.

Alışkanlık

insan davranışları alışkanlıklar üzerine kuruludur. Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Örneğin tembellik ve çalışkanlık aslında birbirine zıt iki alışkanlıktır. Çalışkan/disiplinli olmak zor değildir, zor olan tembellik/disiplinsizlik alışkanlıklarını değiştirmektir. Çalışkan bir insan için tembellik yapmak ne kadar zor ise, tembel insan içinde çalışmak o kadar zordur. Kısaca neyi alışkanlık haline getirdiysek kolay gelir, neyi tekrarlarsak karakterimiz olur.