1/x ve indirgemeci yaklaşımın hayatı/bilinci açıklayamacağı üzerine

indirgenemeyen geçiş : Mutlak düzene sahip bir sistem(X) içinde, düzeni bozmaya çalışan alt sistem(y) içerir. Mutlak kaosa sahip düzen(Y) içinde sistemi düzene sokmaya çalışan alt sistemler içerir(x).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *