Alışkanlık

insan davranışları alışkanlıklar üzerine kuruludur. Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Örneğin tembellik ve çalışkanlık aslında birbirine zıt iki alışkanlıktır. Çalışkan/disiplinli olmak zor değildir, zor olan tembellik/disiplinsizlik alışkanlıklarını değiştirmektir. Çalışkan bir insan için tembellik yapmak ne kadar zor ise, tembel insan içinde çalışmak o kadar zordur. Kısaca neyi alışkanlık haline getirdiysek kolay gelir, neyi tekrarlarsak karakterimiz olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *