Mobdy Dick Notlar III

73. Bölüm Bir yanınıza Lock’un başını yüklediniz mi, ondan yana yatarsınız: sonra Kant’ın başı öteki yanınıza yüklenince, dengeyi bulursunuz, ama hapı da yutmuş olursunuz. Böylece kimi insanlar, kafalarına safra yüklerler durmadan. Behey budalalar! Atın o baş belalarını kafanızdan! Rahat yüzüp gidin!

Lock İngiliz filozof, Kant Alman filozof, kuzey ve güney balinalarının geminin sağı ve soluna asılmış olması ile ilişkilendiriyor ama bu durumda da geminin kıpırdayamaz olduğunu söylüyor.

75. bölüm de kuzey balinasına stoacı filozof, Güney balinasına ise, ömrünün son yıllarında belki Spinoza’ya merak sarmış bir Platon’cu idi diyor.

76. bölüm Balinanın gücünü kabul etmezseniz, gerçek karşısında saf bir taşralıdan farkınız olmaz. Ama gerçeğin alevine, ancak semenderlere benzeyen devler dayanabilir. Taşralı, bu alev karşısında eriyiverir. Sais’te gerçeğin timsali olan korkunç tanrıçanın peçesini kaldıran cılız delikanlının başına geleni bilmiyor musunuz?

https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Isis
The motif was based on a statue of Isis, or of the goddess Neith who was sometimes equated with her, in the Egyptian city of Sais mentioned by the Greco-Roman authors Plutarch and Proclus. They claimed the statue bore an inscription saying “I am all that has been and is and shall be; and no mortal has ever lifted my mantle.” Illustrations of Isis with her veil being lifted were popular from the late 17th to the early 19th century, often as allegorical representations of Enlightenment science and philosophy uncovering nature’s secret

78. Bölümde nice insanlar Platonun bal yapan kafasına düşüp ölmedimi diyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *