At Yarışı Prensipleri

 1. Para için oynama.
 2. Büyük oynamaya sadece büyük yarışlar(örn. Cumhuriyet koşusu) için izin verilir ve oynayabileceğin maksimum kupon bedeli daha önceden kazandığın harcanmamış birikim kadar olabilir.
 3. Günlük limit maksimum 2 küsür TL dir.
 4. Haftada en fazla 4 gün oynanabilir.

Moby Dick Notlar V

Bölüm 104. Büyük Dandara tapınağı, Muhammed’i müjdeleyen başka bir peygamber, bu tapınaktan gelmiş. Hatta Yunus peygamberin bile, bu tapınağın önünde balinanın karnından çıktığını ileri sürenler vardır. Okuyucu, seni Afrika’daki bu balina tapınağında bırakıyorum. Eğer balina avcısıysan, ya da Nantucket’liysen, oturup sessizce tapınırsın burda.

Einstein mystery quote

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead —his eyes are closed. The insight into the mystery of life, coupled though it be with fear, has also given rise to religion. To know what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty, which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms—this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.

Moby Dick Notlar V

96. Bölüm Öyleyse içinde dertten çok sevinç taşıyan bir ölümlü insan, ya gerçekten insan değildir, ya da olgunlaşmamıştır henüz. Kitaplar içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsanların en gerçeği, dertli isa; kitapların en gerçeği de Hazreti Süleyman’ınkidir. Onun, Kutsal Kitap’ta verdiği vaaz, derdin en ince dövülmüş çeliğidir. “Her şey boştur.” her şey. Boş heveslere kapılan bu dünya, Hristiyanlıktan önce yaşayan Hazreti Süleyman’ın bilgeliğine varamamıştır. Ama hastaneleri ve hapishaneleri görmek istemeyen; mezarlıklardan geçerken adımlarını hızlandıran; cehennemden çok operanın sözünü eden; Cowper’i, Young’ı, Pascal’i, Rousseau’yu [1] zavallı hasta adamlar sayan; Rabelais’nin öğütlediği gamsızlığı ömrü boyunca yaşayıp, Rablais’ye akıllı olduğu için keyifli diyen adam; mezar taşlarının üstüne oturmaya, o derin ve eşsiz Hazreti Süleyman ile birlikte yeşil ve nemli toprağı kazmaya layık değildir.

Gelgelelim Hazreti Süleyman bile der ki: “Akıl yolundan şaşan adam,” (her ne kadar sağ da olsa), “ölüler arasında sayılır.”[Süleyman’ın Meselleri 21:16] Onun için sen de ateşe kaptırma kendini. Yoksa, bir ara benim başıma gelenler senin de başına gelir, pusulayı şaşırırsın, ölülere dönersin. Dertli olmada bir bilgelik vardır, doğru, ama öyle dertler de vardır ki, düpedüz çılgınlıktır bunlar. Kimi insanların ruhunda, Catskill dağlarının bir kartalı vardır. Bu kartal, hem en karanlık uçurumlara süzülür, hem de o uçurumlardan yukarı havalanıp, güneşli göklerde yok olur. Üstelik bu kartal, hep uçurumlarda uçsa da, bu uçurumlar dağlardır; onun için dağların kartalı, en aşağılara inince bile, en yükseklerde uçan kuşların üstündedir gene de.

[0] http://www.powermobydick.com/Moby096.html

[1] William Cowper, Edward Young, Blaise Pascal, Jena Jacques Rousseau

[2] François Rabelais

Moby Dick Notlar IV

82. Bölüm tanrılar tanrısı Brahma, bir çok kez kurulup dağılan dünyayı yeniden yaratmaya karar verince, bu içi yapması için Vişnu’yu başa getirmişti. Ama Vişnu’nun, dünyayı yaratmaya başlamazdan önce , Veda’ları, yani o gizemli din kitaplarını okuması gerekiyormuş, çünkü anlaşılan, bu kitaplar, genç mimarlara pek yararlı bazı bilgiler veriyormuş.

Perseus, Ermiş Georgius, Herakles, Yunus peygamber ve Vişnu

Alışkanlık

insan davranışları alışkanlıklar üzerine kuruludur. Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Örneğin tembellik ve çalışkanlık aslında birbirine zıt iki alışkanlıktır. Çalışkan/disiplinli olmak zor değildir, zor olan tembellik/disiplinsizlik alışkanlıklarını değiştirmektir. Çalışkan bir insan için tembellik yapmak ne kadar zor ise, tembel insan içinde çalışmak o kadar zordur. Kısaca neyi alışkanlık haline getirdiysek kolay gelir, neyi tekrarlarsak karakterimiz olur.

doubt and certainties

“If a man will begin with certainties,
he will end in doubts;
but if he will be content to begin with doubts,
he will end in certainties.”–Sir Francis Bacon

12 Rules for Life

 1. Stand up straight with your shoulders back
 2. Treat yourself like someone you are responsible for helping
 3. Make friends with people who want the best for you
 4. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today
 5. Do not let your children do anything that makes you dislike them
 6. Set your house in perfect order before you criticize the world
 7. Pursue what is meaningful (not what is expedient)
 8. Tell the truth – or, at least, don’t lie
 9. Assume that the person you are listening to might know something you don’t
 10. Be precise in your speech
 11. Do not bother children when they are skateboarding
 12. Pet a cat when you encounter one on the street

https://en.wikipedia.org/wiki/12_Rules_for_Life

Stages of Magnum Opus(Philosopher’s Stone)

In alchemynigredo, or blackness, means putrefaction or decomposition. Many alchemists believed that as a first step in the pathway to the philosopher’s stone, all alchemical ingredients had to be cleansed and cooked extensively to a uniform black matter.[1]

In analytical psychology, the term became a metaphor ‘for the dark night of the soul, when an individual confronts the shadow within’.

In the Jungian archetypal schema, nigredo is the Shadow;

In alchemyalbedo is one of the four major stages of the magnum opus; along with nigredocitrinitas and rubedo. It is a Latinicized term meaning “whiteness”. Following the chaos or massa confusa of the nigredo stage, the alchemist undertakes a purification in albedo, which is literally referred to as ablutio – the washing away of impurities. In this process, the subject is divided into two opposing principles to be later coagulated to form a unity of opposites or coincidentia oppositorum during rubedo.

Titus Burckhardt interprets the albedo as the end of the lesser work, corresponding to a spiritualization of the body. The goal of this portion of the process is to regain the original purity and receptivity of the soul.[2] Psychologist Carl Jung equated the albedo with unconscious contrasexual soul images; the anima in men and animus in women. It is a phase where insight into shadow projections are realized, and inflated ego and unneeded conceptualizations are removed from the psyche.

In the Jungian archetypal schema, albedo refers to the anima and animus (contrasexual soul images);

Citrinitas, sometimes referred to as xanthosis,[1] is a term given by alchemists to “yellowness.” It is one of the four major stages of the alchemical magnum opus, and literally referred to “transmutation of silver into gold” or “yellowing of the lunar consciousness.”[citation needed] In alchemical philosophy, citrinitas stood for the dawning of the “solar light” inherent in one’s being, and that the reflective “lunar or soul light” was no longer necessary. The other three alchemical stages were nigredo (blackness), albedo(whiteness),

In the Jungian archetypal schema, citrinitas is the wise old man (or woman) archetype;

In an archetypal schema, rubedo represents the Self archetype, and is the culmination of the four stages, the merging of ego and Self.[4]

The Self manifests itself in “wholeness,” a point in which a person discovers their true nature.

and rubedo (redness).

Rubedo is a Latin word meaning “redness” that was adopted by alchemists to define the fourth and final major stage in their magnum opus. Both gold and the philosopher’s stone were associated with the color red, as rubedo signalled alchemical success, and the end of the great work.[1] Rubedo is also known by the Greek word, Iosis.

The three alchemical stages preceding rubedo were nigredo (blackness) which represented putrefaction and spiritual death, albedo (whiteness) which represented purification, and citrinitas (yellowness); the solar dawn or awakening.[2]

The symbols used in alchemical writing and art to represent this red stage can include blood, a phoenix, a rose, a crowned king, or a figure wearing red clothes. Countless sources mention a reddening process