Yedi Ölümcül Günah

 1. Superbia (İng. pride): Kibir, kendini beğenmişlik (Lucifer‘e atfedilmiştir)
 2. Avaritia (İng. greed): Açgözlülük (Mammon‘a atfedilmiştir)
 3. Luxuria (İng. lust): Şehvet düşkünlüğü (Asmodeus‘a atfedilmiştir)
 4. Invidia (İng. envy): Kıskançlık, hasetlik (Leviathan‘a atfedilmiştir)
 5. Gula (İng. gluttony): Oburluk (Beelzebub‘a atfedilmiştir)
 6. Ira (İng. wrath): Öfke, yıkıcılık, gazap etmek (Behemoth‘a atfedilmiştir)
 7. Acedia (İng. sloth): Tembellik, miskinlik (Belphegor‘a atfedilmiştir)

Akıllı insanların yapmadığı 13 şey

 1. Kendilerine acıyarak zaman kaybetmezler
 2. Kontrolü elden çıkarmazlar
 3. Değişimden kaçınmazlar
 4. Kontrol edemedikleri şeyler üzerinde enerji tüketmezler
 5. Herkesi memnun etmeye çalışmazlar
 6. Hesaplanmış riskleri almaktan korkmazlar
 7. Geçmişe takılıp kalmazlar
 8. Aynı hataları tekrar tekrar yapmazlar
 9. Diğer insanların başarıları zorlarına gitmez
 10. İlk başarısızlıkta hemen pes etmezler
 11. Tek başlarına vakit geçirmekten korkmazlar
 12. Dünyanın kendilerine bir şeyler borçlu olduğunu düşünmezler
 13. Anında sonuç beklemezler

Tanrılar gibi olacaksınız: Eski Ahit Üzerine Radikal Bir Yorum

Musevi kökenli psikanalist Erich Fromm’un tanrı, insan, tarih ve günah gibi kavramları eski ahit üzerinden derinlemesine yorumladığı kitabı.

Tanrı kavramının kökenine inerek bunun insanlık açısından önemini şu şekilde dile getiriyor: “insanoğlu için en yüce değer ve en yüce amacı temsil eden BİR TEK şey mevcuttur. Bu amaç, insanoğlunun insani yetenekleri olan sevgi ve mantığın sonuna kadar geliştirilmesi neticesinde dünyada birliğin sağlanmasıdır.”

Sonuç bölümünde yazar felsefi olarak daha üst tanrı kavramınından şöyle bahsediyor: “Bu nedenle Yahudi dini en son mantıksal adımı atamamış, Tanrı yı bir tarafa bırakarak, insanın bu dünyada yalnız, arkadaşları ve doğayla birlik sağladığı takdirde kendini rahat hissedebilecek bir varlık olduğu konusunda bir kavram geliştirememiştir”