Mobdy Dick Notlar III

73. Bölüm Bir yanınıza Lock’un başını yüklediniz mi, ondan yana yatarsınız: sonra Kant’ın başı öteki yanınıza yüklenince, dengeyi bulursunuz, ama hapı da yutmuş olursunuz. Böylece kimi insanlar, kafalarına safra yüklerler durmadan. Behey budalalar! Atın o baş belalarını kafanızdan! Rahat yüzüp gidin!

Lock İngiliz filozof, Kant Alman filozof, kuzey ve güney balinalarının geminin sağı ve soluna asılmış olması ile ilişkilendiriyor ama bu durumda da geminin kıpırdayamaz olduğunu söylüyor.

75. bölüm de kuzey balinasına stoacı filozof, Güney balinasına ise, ömrünün son yıllarında belki Spinoza’ya merak sarmış bir Platon’cu idi diyor.

76. bölüm Balinanın gücünü kabul etmezseniz, gerçek karşısında saf bir taşralıdan farkınız olmaz. Ama gerçeğin alevine, ancak semenderlere benzeyen devler dayanabilir. Taşralı, bu alev karşısında eriyiverir. Sais’te gerçeğin timsali olan korkunç tanrıçanın peçesini kaldıran cılız delikanlının başına geleni bilmiyor musunuz?

https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Isis
The motif was based on a statue of Isis, or of the goddess Neith who was sometimes equated with her, in the Egyptian city of Sais mentioned by the Greco-Roman authors Plutarch and Proclus. They claimed the statue bore an inscription saying “I am all that has been and is and shall be; and no mortal has ever lifted my mantle.” Illustrations of Isis with her veil being lifted were popular from the late 17th to the early 19th century, often as allegorical representations of Enlightenment science and philosophy uncovering nature’s secret

78. Bölümde nice insanlar Platonun bal yapan kafasına düşüp ölmedimi diyor.

Moby Dick Notlar II

42. Bölüm Beyaz balinaın İshmael için ne olduğunu anlatıyor. Daha derine gidecek olursak, tüm renkleri yaratan o büyülü boya, aslında ışıktır yalnız. Renklerin ana kaynağı olan ışık ise, oldum olası beyaz ve renksizdir. Eğer ışık, nesnelere doğrudan doğruya, aracısız vursaydı, her şeyi bembeyaz eder, gülleri, laleleri kendi boş rengine boyardı. Tüm bunları düşününce, soluk yüzlü evren, bir cüzzamlı görünür gözümüze. Laponya’nın karlarında renkli gözlük takmayan inatçı yolcular gibi, biz zavallılar da, Tanrıya başkaldırıp, dünyayı saran bembeyaz koca kefene bakakalırsak, kör ederiz kendimizi. İşte bunların hepsinin bir simgesiydi o Albino Balina. Anladınız mı şimdi çıktığınız avın ne belalı bir av olduğunu?

Moby Dick Notlar I

Moby Dick 41. bölümde Roma imparatoru Julian’dan bahseder : “Cluny sarayının temellerine, eski Roma hamamlarına ininiz. Orada yüce insanlığın kökünü bulacaksınız. Evet sürgün prensler, siz onun soyundan geliyorsunuz; ve ancak asık yüzlü atanız bilir bu eski devlet sırlarını.”

Hristiyanlığı reddetmesi ve Neoplatonic Hellenism’i desteklemesi yüzünden kilise tarafından Julian the Apostate olarak anılmıştır. Teürji  (Antik Çağ’da “teurgia” tanrısal varlıklarla temas kurmaya ve onlardan yardım almaya yaraması beklenen ritüeller ve uygulamaları belirten bir terim olarak kullanılır) eğitimi almıştır.